Za zdravlje - vjera i molitva

Za zdravlje - vjera i molitva - molitvenik

Medicina i lijekovi su djelo čovjeka, a čovjeku je Bog dao moć da izmišlja i stvara. Isus je liječio ljude i od nas tražio samo jedno: da u svojoj želji za ozdravljenjem ne zaboravimo Boga te da mu svoje boli s vjerom preporučimo i darujemo, kako bi On, po milosti svojoj, pomogao ozdravljenju.

Za zdravlje - vjera i molitva

Knjižnica "Ministrant"
Izdaje: Župa sv. Andrije apostola, Donji Andrijevci

Odgovara: Nikica Mihaljević
Pripremili: N. Mihaljević, Ž. Cvitković, A. Gavran, M. Kelbas

ISBN: 978-953-7436-18-6

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 130401039

Format: 16,7x 10,7 cm
Tisak: komplet u boji,
Meki uvez , 128. stranica


Cijena: 15,00 kn

Molitvenik ZA ZDRAVLJE – VJERA I MOLITVA sadrži zbirku molitvi za tjelesno i duševno ozdravljenje, za vlastite potrebe, ali i na nakane naših bližnjih koje je zadesilo breme bolesti i nevolje. U molitveniku ćete pronaći i mnogo molitvi usmjerenih Duhu Svetome - te slavlje sakramenata - svete ispovijedi i bolesničkog pomazanja. Uz ovaj molitvenik – tešku brigu naših boli prepustit ćemo Kristu i zajedno s njime – ojačane VJERE lakše ćemo hoditi smislom ispunjenim životom.